هاپکیدو ورزش پلیس و دولتی کره جنوبی farzinhapkido20@yahoo.com

آموزش هنر رزمی هاپکیدو اصیل و سنتی کره جنوبی

 

 

 

 

 

 

 

 

هنررزمی هاپکیدو

(جین جونگ کوان)

 عصاره وتکامل هنرهای رزمی مشرق زمین

 هاپکیدویعنی استفاده ازنیروی حریف برعلیه خودش زیرادرهنگام دفاع در مقابل ضربات حریف چه بادست وپاوچه با سلاح،یک هاپکیدو کار به جای قرار گرفتن در مقابل مسیر حرکت نیروی مهاجم،با نیروی او هم مسیر میشود وبدین ترتیب نیروی جنبشی حاصل از حرکت حریف نیز به خدمت وی در می آید.

 

 

به طور خلاصه آموزش هاپکیدو شامل  

 

* دفاع شخصی در مقابل یک یا چند حریف

* تکنیکهای پرتابی و قفل مفاصل وافتها

* ضربات مخرب دست وپا

* شناسایی ونحوه استفاده ازنقاط حساس وعصبی در درگیریها

* آموزش ونحوه استفاده و چگونگی دفاع در مقابل انواع سلاح سرد

 هاپکیدوهنر رزمی برای تمام سنین

آموزش هاپکیدو اصیل وسنتی کره جنوبی

زیرنظربرادران صابری در استان اصفهان

 چهارباغ بالا  باشگاه کارگران  رورهای  زوج  ساعت   14:30  الی   16

آدرس:خیابان میر  باشگاه هلال احمر روزهای زوج ساعت 16:30 الی18

 

خیابان حسین اباد خیابان مسجد اعظم جنب استخر سلمان باشگاه شهدای حسین

 آباد روزهای زوج ساعت

  21:45الی23

تلفن تماس :2095-226-0913    6651-300-0913

 

 

 

 

 

 

 

گزارش تخلف
بعدی